Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

nolkafasolka
9072 88f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakjuik kjuik

February 20 2017

nolkafasolka
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viainsanedreamer insanedreamer

February 16 2017

nolkafasolka
9232 e465
Reposted fromkjuik kjuik viazapachsiana zapachsiana
nolkafasolka
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viazapachsiana zapachsiana

July 05 2015

nolkafasolka
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viafeliscatus feliscatus

June 07 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 17 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 11 2015

Play fullscreen
Ez VAN werk/klip

May 10 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 03 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 26 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 19 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 17 2015

April 05 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 15 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 08 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 01 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

February 15 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl